EN

Akce


POLABSKÁ VRBA

 • Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
 • Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, nazýváme ji též soutěží pro pamětníky.

 • Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali. 
 • Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.

 • Téma literární soutěže pro rok 2017 je: "MOJE PRVNÍ LÁSKA".
 • Termín odevzdání soutěžních příspěvků je stanoven na 14. květen 2017 (výročí narození Eduarda Petišky).
 • Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního V. ročníku literární soutěže POLABSKÁ VRBA proběhne v měsíci červnu 2017 v DPS Stará Boleslav .

  Veškeré informace o letošním ročníku najdete zde: PROPOZICE - POLABSKÁ VRBA 2017 

Oceněné práce z roku 2016:

Kategorie POEZIE:

1. místo:  Pavel VYDRA: Básně 

2. místo:   Jan KOLLERT: Básně

3. místo:   Bohuslava KOLMAČKOVÁ: De Profundis Animae, Reflexe

Kategorie PRÓZA:

1. místo:  Zdeněk Pavel KRANZ: Krátery

2. místo:  Vlastimil PUNČOCHÁŘ: Kamarád Jirka

3. místo:  Petr ŽIŽKA: Jak jsme si hráli

Cena za téma roku "JAK JSME SI HRÁLI":

1. místo:  Marta FURCHOVÁ: Babičko, pojď si taky hrát !

2. místo:  Jaroslav CHALUPECKÝ: Bez mobilu, počítače a internetu

3. místo:  Jaroslava ŠINDLEROVÁ: Jak jsme si hráli

Zvláštní cena Odd. sociálního zabezpečení MěÚ Brandýs n/L. - St. Boleslav:

Zvláštní cena Oblastního muzea Praha - východ

Cena pro tým:

 • kolektiv Domu s pečovatelskou službou Brandýs n/L. - St. Boleslav:

Borecká Jana
Čápová Hanna
Šimonová Miloslava
Vacková Anna
Vaculová Jaroslava


Charakteristika soutěžních prací

·  Soutěžní příspěvky mohou posílat „pamětníci“ seniorského věku.

· Téma prací je libovolné, žánr není omezen (próza, poezie, drama, publicistika).

· Příspěvky mohou být odevzdány ve formě strojopisu, rukopisu či v některém z běžných textových formátů MS-Wordu či Open Office Writeru (např. doc, docx, odt, rtf). Prosíme autory, aby nám nezasílali své texty ve formátu pdf.

· Rozsah strojopisných příspěvků či příspěvků v elektronické podobě může být nejvýše 15 normostran, rukopisné příspěvky mohou mít až 20 stran.

· Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani nebyla přihlášena do jiných soutěží.

Zasláním soutěžní práce autor souhlasí s jejím publikováním. Soutěžní příspěvky se nevracejí.

Informace o nesoutěžní části projektu „Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku“

· Nesoutěžní příspěvky budou (se souhlasem autora) odeslány do Národní kroniky, projektu nadace SenSen (Senzační senioři) a Národního muzea (http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/).

· Texty by měly vycházet z autorových vzpomínek na město či obec jeho mládí, nebo by měly mít vztah k regionu, kde autor žil či žije.

· Příspěvky v písemné podobě mohou být doplněny obrazovým či zvukovým materiálem.

· Rozsah nesoutěžních příspěvků není stanoven.

Kam a jak lze zasílat soutěžní i nesoutěžní texty

· Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nebo v elektronické formě na adresu info@knihovna.brandysnl.cz.

· Práce můžete odevzdávat také v DPS Stará Boleslav paní Jarmile Viplakové, 17. listopadu 1404 či na adrese jarmila.viplakova@seznam.cz.

· Nezapomeňte uvést jméno, ročník narození a kontaktní adresu.

Závěrem několik slov o historii soutěže

Záměr uspořádat literární soutěž pro autory v seniorském věku vychází z myšlenky aktivizace seniorů formou literárního vyjádření emocí či formou reminiscence. Vyšel ze spolupráce paní Jarmily Viplakové, pracovnice městského úřadu, a zástupců knihovny. V roce 2013 proběhl první ročník soutěže, ještě pod názvem Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!  Soutěž, zaměřená v roce 2013 především na polabský region, se dočkala velké odezvy a řady milých reakcí. S ohledem na to, že se nám již v prvním ročníku soutěže sešly literární příspěvky z celé republiky, jsme se již loni rozhodli informovat o konání Polabské vrby organizace z různých regionů a dostat ji tak do širšího povědomí. Doufáme, že i letošní vyhlášené téma bude pro mnohé výzvou a impulsem k zaslání svého literárního příspěvku.

Oceněné práce z roku 2015
 •  
 • Oceněné práce z roku 2014

  Cena za literární tvorbu

  Dagmar Hermannová: Neodeslaný dopis  
  Vlastimil Punčochář: HaničkaVzpomínka na Mozarta , Škopkoplavec  
  Jaromíra Slezáková: Setkání s Mozartem  
  Marie Vosiková: Variace na Eaglemanovu sumu 

  Cena pro tým Domova seniorů Háje

  kolektivní příspěvky   

  Zvláštní cena 

  paní X: Co bych říkala...   

  Cena za téma roku Kniha mého života

  Libuše Čermáková: Vkladní knížka 

  Cena za vztah k regionu

  Hana Němečková: Tetička 
  Anna Vraná: Moje vzpomínky 

  Zajímavé odkazy

  Pro čtenáře

  Kontakty

  Knihovna Eduarda Petišky
  Ivana Olbrachta 36
  250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

  +420 326 907 220
  info@knihovna.brandysnl.cz    

  více