EN

Město a okolí

KVĚTEN

1.5.1922

nar.LOYDA, LUDVÍK, 1922- Brandýský rodák, maturoval na brandýském gymnáziu, průkopník tektonického pojetí geomorfologie. - 95. výr. narození

2.5.1945

zemř.LIŠKA, JAROSLAV, 1926-1945 Syn generála Aloise Lišky, zastřelen při pochodu smrti z Ravensbrücku. (nar.4.3.1926) - 72. výr. úmrtí

2.5.1955

zemř.CHODĚRA, ČENĚK, 1881-1955 Toušeňský rodák, akademický malíř, krajinář. (nar.13.1.1881) - 62. výr. úmrtí

3.5.1992

zemř.TUŠEK, KAREL, 1909-1992 Právník, hudebník, autor operet (hudba, libreta), autor biografie J. Strausse a knihy o světové operetě. (nar.9.11.1909) - 25. výr. úmrtí

5.5.1885

zemř.ŠIMÁČEK, FRANTIŠEK, 1834-1885 Český novinář, nakladatel a propagátor svépomocných spolků. (nar.2.12.1834) - 132. výr. úmrtí

9.5.1855

nar.LÁBLER, LUDVÍK, 1855-1930 Architekt, restaurátor, odborník na restaurování gotických stavebních památek, (zemř.24.5.1930) - 162. výr. narození

9.5.1913

nar.RYBA, JAN, 1913-1982 (zemř.13.2.1982) - 104. výr. narození

10.5.1921

nar.HILČR, JINDŘICH, 1921-2003 Básník, redaktor, překladatel, žil v Čelákovicích. (zemř.21.6.2003) - 96. výr. narození

11.5.1878

nar.BENEŠ, VOJTA, 1878-1951 Bratr prezidenta Edvarda Beneše, učil na školách ve Staré Boleslavi, Brandýse nad Labem a v okolních obcích. (zemř.20.11.1950) - 139. výr. narození

11.5.1801

nar.JELEN, ALOIS, 1801-1857 Přední obrozenecký hudební skladatel, zpěvák v prvních českých operách (zemř.15.10.1857) - 216. výr. narození

13.5.1915

nar.KRÁLÍK, OLDŘICH, 1907-1975 Toušeňský rodák, lékař, autor učebnic a skript z oboru fyziatrie a balneologie. (zemř.11.3.1973) - 102. výr. narození

14.5.1924

nar.PETIŠKA, EDUARD, 1924-1987 Spisovatel, autor lyrické prózy, knih pro děti, básní, povídek a mnoha románů, žil v Brandýse nad Labem, od roku 2004 čestný občan města. (zemř.6.6.1987) - 93. výr. narození

14.5.1926

nar.TRNKA, BORIS, 1926-2007 Spisovatel, redaktor, žije v Brandýse, jeho povídky čerpají z regionu. - 91. výr. narození

16.5.1870

nar.SLAVÍČEK, ANTONÍN, 1870-1910 Malíř, navštěvoval svého strýce ve Staré Boleslavi, maloval okolní krajinu (Houštka u Staré Boleslavi, Partie na Jizeře, Krajina s čápy, Krajina z Polabí, Tůň u Staré Boleslavi). (zemř.1.2.1910) - 147. výr. narození

18.5.1960

nar.HYKL, JAROSLAV, 1960- Filmový režisér, autor řady školních filmů. Za hudební film Archa Noemova byl odměněn na festivalu v Paříži 92 - 57. výr. narození

18.5.1903

zemř.ŠEBOR, KAREL RICHARD, 1843-1903 Hudební skladatel, utor čtyř symfonií, několika komorních skladeb, pochodů, tanců, popourri, ouvertur a zejména oper"Templáři na Moravě"(1865), "Drahomíra"(1867), Nevěsta husitská"(1868), "Blanka"(1870). (nar.13.8.1843) - 114. výr. úmrtí

18.5.1937

zemř.PAŘÍZEK, ANTONÍN, 1879-1937 Starosta a radní města (nar.29.11.1879) - 80. výr. úmrtí

20.5.1909

nar.ČERNÍK, VILÉM, 1909-1988 Narozen v Brandýse nad Labem, sbormistr pěveckého sboru Bojan, autor více než 70 tanečních a baletních skladeb, učitel na brandýské škole, brandýský rodák, strávil v Brandýse celý život. (zemř.14.8.1988) - 108. výr. narození

24.5.1980

zemř.LOYDA, LUDVÍK, 1893-1980, ST. Staroboleslavský rodák, představitel Sokola, ochotník. (nar.4.11.1893) - 37. výr. úmrtí

24.5.2002

zemř.ČERVINKA, OTAKAR, 1925-2002 Absolvent brandýského gymnázia, toušeňský rodák, pracovník Ústavu organické chemie. Od roku 1950 působil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, od 50. let přednášel v Maďarsku, Polsku, Německu, � védsku, Francii a Angli. Žil v Lázních Toušeň. (nar.20.5.1925) - 15. výr. úmrtí

24.5.1930

zemř.LÁBLER, LUDVÍK, 1855-1930 Architekt, restaurátor, odborník na restaurování gotických stavebních památek, (nar.9.5.1855) - 87. výr. úmrtí

27.5.1814

nar.BREIŠL, JOSEF V., 1814-1889 Autor básní a pojednání z církevních dějin, děkan staroboleslavské Kapituly. (zemř.11.10.1889) - 203. výr. narození

29.5.1951

zemř.FOERSTER, JOSEF BOHUSLAV, 1859-1951 Český skladatel, pedagog a spisovatel, autor oper, symfonií, koncertů, krtitických článků, esejí a autobiografaické knihy, zemřel v Novém Vestci. (nar.30.12.1859) - 66. výr. úmrtí

30.5.1920

nar.LEITGEB, LADISLAV, 1920-2005 Akademický malíř, profesor Univerzity Karlovy. (zemř.16.1.2005) - 97. výr. narození


Zajímavé odkazy

Pro čtenáře

Kontakty

Knihovna Eduarda Petišky
Ivana Olbrachta 36
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

+420 326 907 220
info@knihovna.brandysnl.cz    

více