EN

O knihovně

   V průběhu měsíců března a dubna 2016 mohli návštěvníci knihovny i knihovního webu vyjádřit spokojenost
či nespokojenost se službami knihovny prostřednictvím dotazníkového šetření.
   Pomocí několika otázek knihovníci zjišťovali spokojenost se skladbou knihovního fondu, strukturou služeb,
vybavením a prostory knihovny. Otázky byly zaměřeny také na úroveň odborných znalostí a kompetencí knihovníků.
   Většina respondentů hodnotila služby knihovny jako plně dostačující a poskytované na dobré či vysoké profesionální úrovni. 
Veškeré připomínky týkající se zejména výpůjční doby a propagace akcí budou zaznamenány a při přípravě koncepce
činnosti na léta příští k nim bude přihlíženo. 

Vyhodnocení průzkumu - DĚTI 

Vyhodnocení průzkumu - DOSPĚLÍ 

Zajímavé odkazy

Pro čtenáře

Kontakty

Knihovna Eduarda Petišky
Ivana Olbrachta 36
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

+420 326 907 220
info@knihovna.brandysnl.cz    

více